Assessment in het kader van loopbaanorientatie

Het tijdperk waarin medewerkers hun 40-jarige jubileum vieren bij een organisatie ligt ver achter ons. Organisaties streven naar een continue ontwikkkeling van processen én mensen. Bovendien gaan medewerkers steeds proactiever aan de slag met hun loopbaan. Dat is goed nieuws, want zo wordt de in-, door- en uitstroom van medewerkers een natuurlijk proces. U als organisatie beschikt echter niet altijd over de juiste ‘tools’ om medewerkers te ondersteunen bij hun loopbaanvragen. BOW is dan ook dé gesprekspartner als u wenst te investeren in de doorontwikkeling van uw medewerkers. Middels een assessment in het kader van loopbaanoriëntatie wordt inzichtelijk gemaakt waar dé perfecte functie aan moet voldoen, wil een medewerker het beste tot zijn of haar recht komen. Hierbij wordt gekeken naar persoonlijke kwaliteiten, intellectuele capaciteiten, interesses en drijfveren. Mocht uit het onderzoek blijken dat deze meest geschikte loopbaanrichting buiten uw organisatie is gelegen, dan denkt BOW graag met u mee over de te zetten vervolgstappen. Te denken valt aan loopbaancoaching, zodat BOW samen met de medewerker actief aan de slag kan met netwerk- en sollicitatieactiviteiten. Zo zal aandacht worden besteed aan diens persoonlijke presentatie, het opstellen van een motivatiebrief en curriculum vitae en het netwerken via ‘social media’.

Online loopbaanscan

Is er binnen uw organisatie sprake van een fusie of reorganisatie, dan is de online loopbaanscan hét geschikte instrument voor uw medewerkers. Deze ‘quick scan’ is een laagdrempelig online loopbaaninstrument dat inzicht geeft in de vragen “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?” en “Wat kan ik?”. Op deze manier kunnen medewerkers van alle niveaus weloverwogen en onderbouwd reflecteren op functies uit het nieuwe functieboek. Zo kunt u tijdens het plaatsingsproces efficiënter te werk gaan en zullen de medewerkers zich meer betrokken voelen bij het veranderingstraject.

"Gaat u ook een vlootschouw maken van uw personeel? Dan is de online talentscan van BOW hét instrument voor u!"