Assessment in het kader van ontwikkeling

Stelt u uzelf wel eens de vraag wat de volgende passende stap in uw loopbaan zou kunnen zijn? Of bent u na enige jaren in dezelfde functie te hebben gewerkt toe aan een nieuwe uitdaging? Dan is een assessment in het kader van ontwikkeling een geschikte manier om hier antwoord op te krijgen. Bij een dergelijk onderzoek worden uw ambities als vertrekpunt genomen. Hierbij wordt bepaald in hoeverre u van nature beschikt over de nodige ontwikkelmogelijkheden om de beoogde functie op termijn uit te kunnen oefenen. Hierbij adviseert BOW over welke vaardigheden u reeds beschikt en welke latente competenties verder uitgebouwd mogen worden, teneinde meer aansluiting te vinden bij de functie. Aan de hand van dit advies kan er in overleg met uw werkgever een stappenplan worden opgesteld, zodat u uw ambities kunt ombuigen naar concrete acties.

“BOW adviseert u hoe uw kwaliteiten kunnen worden uitgebouwd tot talenten.”