Assessment in het kader van selectie

Of er nu sprake is van een crisis of economisch welvarende tijden, er is altijd beweging op de arbeidsmarkt. Een gedegen aannamebeleid is cruciaal. Zo is een non-profit organisatie vaak risicodragend voor de WW en kan een mismatch bij een onderneming een groot afbreukrisico vormen. Vanuit uw eigen deskundigheid maakt u op basis van iemands opleiding, werkervaring en eerste indruk al een zorgvuldige selectie. Als aanvulling hierop is het raadzaam om de geschiktheid van een potentiële kandidaat objectief te onderzoeken middels een assessment in het kader van selectie. Het onderzoek zal specifiek worden toegespitst op de vacature, de kritische incidenten van de functie en op de competentietaal van uw organisatie. BOW hanteert een ontwikkelgerichte aanpak: in het advies wordt niet alleen ingegaan op de kwaliteiten en eventuele valkuilen van een kandidaat, ook wordt duidelijk uiteengezet wat de kandidaat nodig heeft om de gewenste groei door te kunnen maken die nodig is om nóg beter aan te sluiten bij het functieprofiel. Blijkt de kandidaat uiteindelijk onvoldoende passend te zijn, dan krijgt deze als service het advies welk type rol beter lijkt te passen. Uw organisatie selecteert uiteindelijk de kandidaat, waarbij u een beroep kunt doen op het concrete en opbouwende advies van BOW.

"Gaat u ook een vlootschouw maken van uw personeel? Dan is de online talentscan van BOW hét instrument voor u!"