Assessment in het kader van selectie

Solliciteren is voor een kandidaat een spannende gebeurtenis! Wanneer u (intern of extern) heeft gesolliciteerd op een nieuwe functie en u door de eerste selectieronde(s) heen bent gekomen, kan er worden gekozen voor een assessment als een aanvullend en objectief middel om uw geschiktheid te meten. Uw (potentiële) werkgever laat hiermee zien gedegen en professioneel te werk te gaan. Een assessment is immers een investering in u als kandidaat.

 

Een assessment in het kader van selectie is erop gericht om te bepalen in hoeverre u voldoende aansluiting vindt bij het gevraagde functieprofiel voor wat betreft uw persoonlijkheid, gedragsvaardigheden en intellectuele capaciteiten. BOW geeft hierbij niet alleen een eenduidig advies over de mate van geschiktheid, maar ook over uw ontwikkelperspectief en eventueel beter passende richtingen. Zo draagt een assessment altijd bij aan uw persoonlijke ontplooiing en kunt u ook in uw toekomstige loopbaan profijt hebben van de kennis die u opdoet tijdens het onderzoek!

“BOW adviseert u hoe uw kwaliteiten kunnen worden uitgebouwd tot talenten.”