Coaching

Een assessment is geen ‘tool’ op zich. Alleen wanneer in aansluiting op een assessment nazorg wordt geboden, krijgen de resultaten een duurzaam karakter. BOW is naast assessments dan ook gespecialiseerd in persoonlijke coaching. Middels gemiddeld zeven individuele coachingsgesprekken krijgt een kandidaat handvatten aangereikt om de ontwikkelkansen vanuit diens potentie verder te benutten en te ontplooien. Wanneer er sprake is van een heroriëntatie op de arbeidsmarkt, kan er worden gekozen voor een coachingstraject op het gebied van netwerk- en sollicitatievaardigheden. Zo verankert u de investering van een assessment in uw organisatie.

 

Ook wanneer iemand geen assessment heeft doorlopen, kunt u bij BOW terecht voor coachingsvragen. Heeft een medewerker ondersteuning nodig bij het ontplooien van vaardigheden, dan kunt u een beroep doen op BOW. Zo valt te denken aan coaching op het gebied van time-management, assertiviteit, persoonlijke effectiviteit, gespreksvaardigheden en leiderschap. De coachingsgesprekken, waarin intensief wordt geoefend en geëxperimenteerd met nieuw gedrag, kennen een pragmatisch karakter. Door te trainen in een veilige één-op-één ‘setting’, wordt er in een kort tijdsbestek een groot leereffect bereikt.

 

Voor het behandelen van klinische klachten zoals burn-out, angststoornis en depressie, zet BOW psychologen in die gespecialiseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Deze aanvullende dienstverlening zorgt ervoor dat de disciplines van BOW verder reiken dan assessments en coaching.

De kracht van BOW is dat de coachingsgesprekken het karakter hebben van een training, maar dan individueel en geheel op maat!