Coaching

BOW ziet een assessment niet als een ‘tool’ op zich. Door in aansluiting op een assessment een coachingstraject te volgen, vergroot u de duurzaamheid van de uitkomsten. BOW is naast assessments, dan ook gespecialiseerd in persoonlijke coaching. Middels gemiddeld zeven individuele coachingsgesprekken krijgt u handvatten geboden om de ontwikkelkansen vanuit uw potentie verder te benutten en te ontplooien. Wanneer er sprake is van een heroriëntatie op de arbeidsmarkt, kan er worden gekozen voor een coachingstraject op het gebied van netwerk- en sollicitatievaardigheden. Doordat het assessment en de nazorg door dezelfde psycholoog worden begeleid, vindt de overgang van de onderzoeksfase (het assessment) naar de actieve fase (de coaching) geruisloos plaats. Hierdoor kunnen de bevindingen vanuit het assessment in een kort tijdbestek worden geborgd voor de lange termijn.

 

Ook wanneer u geen assessment heeft doorlopen, kunt u bij BOW terecht voor coachingsvragen. Heeft u ondersteuning nodig bij het ontplooien van vaardigheden, dan kunt u een beroep doen op BOW. Zo valt te denken aan coaching op het gebied van time-management, assertiviteit, persoonlijke effectiviteit, gespreksvaardigheden en leiderschap. De coachingsgesprekken, waarin intensief wordt geoefend en geëxperimenteerd met nieuw gedrag, kennen een pragmatisch karakter. Door te trainen in een veilige één-op-één ‘setting’, wordt er in een kort tijdsbestek een groot leereffect bereikt.

 

Voor het behandelen van klinische klachten zoals burn-out, angststoornis en depressie, zet BOW psychologen in die gespecialiseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Deze aanvullende dienstverlening zorgt ervoor dat de disciplines van BOW verder reiken dan assessments en coaching.

De kracht van BOW is dat de coachingsgesprekken het karakter hebben van een training, maar dan individueel en geheel op maat!